POLGUARD
SYSTEM BARIER TYMCZASOWYCH

PHU GODAR DARIUSZ PUROL

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo na drodze

Firma PH-U Godar Dariusz Purol działa na rynku od 2008 r. w obszarze związanym z branżą bezpieczeństwa na drogach i obiektach mostowych. Rzetelna praca, doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra sprawiły, że staliśmy się partnerem dla instytucji, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach w naszym kraju. Posiadamy specjalistyczne zaplecze techniczne i materiałowe do wykonywania zadań związanych z montażem barier stałych energochłonnych drogowych i mostowych oraz przenośnych tymczasowych drogowych barier ochronnych.

BARIERY OCHRONNE POLGUARD
OZNAKOWANIE TYMCZASOWE DRÓG

ELIMINUJEMY ZAGROŻENIA NA DRODZE

Obecnie realizowane są w Polsce duże projekty związane z modernizacją sieci drogowej poprzez budowę autostrad i dróg szybkiego ruchu (także ich przebudowy oraz remonty). W trakcie realizacji tych przedsięwzięć pojawiają się niebezpieczeństwa związane z zamknięciem jednego pasa ruchu lub całej jezdni, przekierowania ruchu czy też zwężenie pasów.
W celu maksymalnej eliminacji tych zagrożeń konieczne staje się zastosowanie biernego zabezpieczenia w postaci tymczasowych przenośnych barier ochronnych.

DLACZEGO
BARIERY
POLGUARD?

W odpowiedzi na potwierdzone wysokie zapotrzebowanie w dziedzinie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i systemów powstrzymujących pojazdy, nasza firma podjęła działania mające na celu włączenie ich do zakresu swoich usług, przy czym przedmiotem wdrożenia i zastosowania w warunkach polskich stały się bariery stalowo-żelbetowe jako, w naszej ocenie, najbardziej efektywne w tym zakresie. Podjęliśmy próbę stworzenia własnego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego systemu tymczasowych przenośnych barier ochronnych mogącego stanowić realną konkurencje dla istniejących już systemów pochodzących z zagranicy.

Blisko 2–letnie prace koncepcyjne, projektowe i badawcze, zostały zwieńczone powstaniem autorskiego projektu, pierwszej w pełni polskiej, konstrukcji bariery tymczasowej stalowo-żelbetowej pod nazwą POLGUARD. Ostatecznym potwierdzeniem skuteczności naszych działań w tym zakresie, stały się rewelacyjne wyniki prób zderzeniowych przeprowadzonych przez IBDiM na poligonie w Inowrocławiu. System zbudowany z naszych barier osiągnął:

1. w teście TB21: T1W1 oraz parametry decydujące o bezpieczeństwie pasażera asekurowanego barierą pojazdu tj. ASI = 0,3 (kl. A) i THIV = 9 km/h
2. w teście TB41: T3W3 oraz ASI = 0,3 (kl. A) i THIV = 5 km/h

skutkiem czego system o nazwie „POLGUARD” uzyskał pozytywny wynik badania przyjmującego TB21 oraz TB41 według normy PN-EN 1317-1:2010 i PN-EN 1317-2:2010 – sprawozdania z badań: Nr TO-2/11/18-1 i Nr TO-2/12/18-1 z dn. 11 września 2018 r.

Dla zobrazowania zdolności ochronnych barier, wyrażonych jej poziomem powstrzymywania (T1, T2, T3), przedstawia się wartości liczbowe charakterystycznych parametrów odpowiednich badań:

oraz niemniej istotny parametr tzw. poziom intensywności zderzenia odzwierciedlający oddziaływanie zderzenia na osoby znajdujące się w pojeździe (określany klasami: A, B lub C), oceniany między innymi wskaźnikami ASI oraz THIV:

Badanie Prędkość Kąt najazdu Pojazd kg

Wskaźnik intensywności przyśpieszenia

ASI

Teoretyczna prędkość głowy

w trakcie zderzenia

THIV [km/h]

T1

TB21

80km/h

1.300kg

1,0

33

T2

TB22

80km/h

15°

1.300kg

1,0 < ASI ≤ 1,4

33

T3

TB21

TB41

80km/h

70km/h

1.300kg

10.000kg

1,4 < ASI ≤ 1,9

33

Podkreślić pragniemy też, że wypracowany w pełni polskimi siłami i środkami system, z oczywistych względów stanowi konkurencję cenową dla podobnych systemów sprowadzanych z zagranicy. Produkt nasz został zastrzeżony jako wzór użytkowy.

BARIERY PRZESTAWNE TYMCZASOWE OZNAKOWANIE DRÓG

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami technicznymi, sprawozdaniem z testów zderzeniowych oraz wizualizacją systemu POLGUARD, umieszczonymi w kolejnych zakładkach.

Zespół Projektowy Go-Dar

PHU GODAR DARIUSZ PUROL

Lokalizacja

Wólka 50
62-420 Strzałkowo
GPS: 52.328475 | 17.785342

Dane firmy

PHU GODAR DARIUSZ PUROL
NIP 667-106-12-27
REGON: 310249998

Dane kontaktowe

właściciel : 601 235 343
polguard@bariery-drogowe.com.pl

  Oznakowanie tymczasowe dróg

  Oznakowanie tymczasowe dróg jest bardzo ważne. Nasza firma zajmuje się profesjonalnym oznakowaniem tymczasowym dróg. Priorytetem w naszej pracy jest bezpieczeństwo uczestników drogi. Oznakowanie tymczasowe dróg eliminuje zagrożenie na drodze. W szczególności polecamy oznakowanie tymczasowe dróg wykonywane przez naszą firmę. Jestem liderami w oznakowaniu tymczasowym dróg. Nasza praca ma na celu bezpieczeństwo i modernizację sieci drogowej. Wiemy, że prawidłowe oznakowanie dróg podczas remontu wpływa na bezpieczeństwo budowlańców, ale również kierowców.


  Bariery tymczasowe

  Nasza firma oferuje bariery tymczasowe. Ustawienie barier tymczasowych eliminuje zagrożenia na drodze i służy dbaniu o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Bariery tymczasowy to stosunkowo nowoczesne zabezpieczenia. Aktualnie bariery tymczasowe są niezbędnym elementem każdej przebudowy drogi i remontu. Odpowiednie ustawienie barier tymczasowych sprzyja zachowanie płynności ruchu drogowego. Bariery tymczasowe są w szczególności niezbędne na autostradach.


  Bariery przestawne

  Bariery przestawne Polguard to bardzo szczególne przestawne bariery ochronne. W naszej ofercie znajdziesz nowoczesne systemy barier przestawnych. Bariery przestawne pomagają budowlańcom i kierowcom w trakcie przebudowy drogi lub remontach. Oferta naszej firmy skierowana jest do wszystkich zajmujących się budowami lub remontami dróg krajowych i autostrad.