POLGUARD
SYSTEM BARIER
TYMCZASOWYCH

PHU GODAR DARIUSZ PUROL

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo na drodze

Firma PH-U Godar Dariusz Purol działa na rynku od 2008 r. w obszarze związanym z branżą bezpieczeństwa na drogach i obiektach mostowych. Rzetelna praca, doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra sprawiły, że staliśmy się partnerem dla instytucji, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach w naszym kraju. Posiadamy specjalistyczne zaplecze techniczne i materiałowe do wykonywania zadań związanych z montażem barier stałych energochłonnych drogowych i mostowych oraz przenośnych tymczasowych drogowych barier ochronnych.

BARIERY OCHRONNE POLGUARD
OZNAKOWANIE TYMCZASOWE DRÓG

ELIMINUJEMY ZAGROŻENIA NA DRODZE

Obecnie realizowane są w Polsce duże projekty związane z modernizacją sieci drogowej poprzez budowę autostrad i dróg szybkiego ruchu (także ich przebudowy oraz remonty). W trakcie realizacji tych przedsięwzięć pojawiają się niebezpieczeństwa związane z zamknięciem jednego pasa ruchu lub całej jezdni, przekierowania ruchu czy też zwężenie pasów.
W celu maksymalnej eliminacji tych zagrożeń konieczne staje się zastosowanie biernego zabezpieczenia w postaci tymczasowych przenośnych barier ochronnych.

DLACZEGO
BARIERY
POLGUARD?

W odpowiedzi na potwierdzone wysokie zapotrzebowanie w dziedzinie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i systemów powstrzymujących pojazdy, nasza firma podjęła działania mające na celu włączenie ich do zakresu swoich usług, przy czym przedmiotem wdrożenia i zastosowania w warunkach polskich stały się bariery stalowo-żelbetowe jako, w naszej ocenie, najbardziej efektywne w tym zakresie. Podjęliśmy próbę stworzenia własnego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego systemu tymczasowych przenośnych barier ochronnych mogącego stanowić realną konkurencje dla istniejących już systemów pochodzących z zagranicy.

Blisko 2–letnie prace koncepcyjne, projektowe i badawcze, zostały zwieńczone powstaniem autorskiego projektu, pierwszej w pełni polskiej, konstrukcji bariery tymczasowej stalowo-żelbetowej pod nazwą POLGUARD. Ostatecznym potwierdzeniem skuteczności naszych działań w tym zakresie, stały się rewelacyjne wyniki prób zderzeniowych przeprowadzonych przez IBDiM na poligonie w Inowrocławiu. System zbudowany z naszych barier osiągnął:

1. w teście TB21: T1W1 oraz parametry decydujące o bezpieczeństwie pasażera asekurowanego barierą pojazdu tj. ASI = 0,3 (kl. A) i THIV = 9 km/h
2. w teście TB41: T3W3 oraz ASI = 0,3 (kl. A) i THIV = 5 km/h

skutkiem czego system o nazwie „POLGUARD” uzyskał pozytywny wynik badania przyjmującego TB21 oraz TB41 według normy PN-EN 1317-1:2010 i PN-EN 1317-2:2010 – sprawozdania z badań: Nr TO-2/11/18-1 i Nr TO-2/12/18-1 z dn. 11 września 2018 r.

Dla zobrazowania zdolności ochronnych barier, wyrażonych jej poziomem powstrzymywania (T1, T2, T3), przedstawia się wartości liczbowe charakterystycznych parametrów odpowiednich badań:

oraz niemniej istotny parametr tzw. poziom intensywności zderzenia odzwierciedlający oddziaływanie zderzenia na osoby znajdujące się w pojeździe (określany klasami: A, B lub C), oceniany między innymi wskaźnikami ASI oraz THIV:

BadaniePrędkośćKąt najazduPojazd kg

Wskaźnik intensywności przyśpieszenia

ASI

Teoretyczna prędkość głowy

w trakcie zderzenia

THIV [km/h]

T1

TB21

80km/h

1.300kg

1,0

33

T2

TB22

80km/h

15°

1.300kg

1,0 < ASI ≤ 1,4

33

T3

TB21

TB41

80km/h

70km/h

1.300kg

10.000kg

1,4 < ASI ≤ 1,9

33

Podkreślić pragniemy też, że wypracowany w pełni polskimi siłami i środkami system, z oczywistych względów stanowi konkurencję cenową dla podobnych systemów sprowadzanych z zagranicy. Produkt nasz został zastrzeżony jako wzór użytkowy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami technicznymi, sprawozdaniem z testów zderzeniowych oraz wizualizacją systemu POLGUARD, umieszczonymi w kolejnych zakładkach.

Zespół Projektowy Go-Dar

PHU GODAR DARIUSZ PUROL

Lokalizacja

Wólka 50
62-420 Strzałkowo
GPS: 52.328475 | 17.785342

Dane firmy

PHU GODAR DARIUSZ PUROL
NIP 667-106-12-27
REGON: 310249998

Dane kontaktowe

księgowość : 63 220 47 35
ofertowanie : 63 220 49 53
właściciel : 601 235 343
polguard@bariery-drogowe.com.pl